• Dương Hồng Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0977934545
  • Email:
   duongphi1979@gmail.com
 • Phạm Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0948.655.773
  • Email:
   phamtungcaothang@gmail.com
 • Trần Đình Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0942.423.678
  • Email:
   chiencaothang@gmail.com
 • Hoàng Trung Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913.632.430
  • Email:
   trungson74@mail.com
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 31.550