Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
190/QĐ-THPT Quyết định làm nhiệm vụ thi giữa học kỳ I năm học 2023-2024 31/10/2023
Kế hoạch HKPĐ cấp trường năm học 2023-2024 31/10/2023
193/QĐ-THPT Điều lệ HKPĐ năm học 2023-2024 31/10/2023
Các nội dung công khai năm học 2023-2024 27/09/2023
157/KH-THPT Kế hoạch công khai 26/09/2023
157 Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 26/09/2023
120/KH-THPT Kế hoạch dạy học lớp 10 năm học 2023-2024 26/09/2023
156/KH-THPT Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2023 (điều chỉnh) 26/09/2023
1633/UBND-KHTC; 2027/SGDĐT-KHTC Chủ trương vận động tài trợ của UBND huyện và Sở GDĐT 22/09/2023
148/KH-THPT Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 22/09/2023