Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1633/UBND-KHTC; 2027/SGDĐT-KHTC Chủ trương vận động tài trợ của UBND huyện và Sở GDĐT 22/09/2023
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020 16/01/2020
128/KH/GD&ĐT-CĐGD SGDĐT-CĐGDHT: Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, nhà giáo, người lao động nói không với tiêu cực” 17/12/2019
Văn bản hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/09/2019
GDPT: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 29/08/2019
1399/SGDĐT-VP VP: V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020 23/08/2019
UBND tỉnh: Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 18/08/2019
284/GM-UBND UBND tỉnh: Giấy mời dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 218 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 13/08/2019
Quyết định danh mục thủ tục hành chính 24/05/2018
551/SGDĐT-CTTT CTTT: V/v yêu cầu thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè năm 2019 19/04/2019